Skip navigation

Normen en waarden

Ons doel is vooruitgang in de auto-industrie: een betere bescherming van het milieu en meer veiligheid en comfort op de weg – daar willen wij met onze producten een actieve bijdrage aan leveren. Ondanks de huidige dynamische ontwikkelingen op technologisch en economisch gebied, kunnen onze klanten, medewerkers en zakenpartners op ons blijven bouwen. Zij kunnen rekenen op het consistente en transparante beleid van een familiebedrijf en een normen- en waardenpatroon dat is ontwikkeld en gegroeid in 150 jaar.

Klanten
Tevreden klanten zijn de basis van ons bedrijf: ons denken en handelen is gericht op producten en diensten die onze klanten en zakenpartners vooruithelpen.

Medewerkers
Onze medewerkers genieten een grote vrijheid. Wij investeren in scholing en stimuleren talent, onafhankelijk denken en het nemen van verantwoordelijkheid. Wij bieden onze medewerkers alle mogelijkheden om met nieuwe ideeën te komen.

Samenwerking
Eerlijke samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel en wij streven zowel extern als intern naar stabiele relaties op alle niveaus. Een succesvol partnerschap wordt gekenmerkt door loyaliteit, respect, tolerantie en wederzijds vertrouwen.

Verantwoordelijkheid
Wij zijn van mening dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de fabriekspoort, maar de gehele productie- en toeleveringsketen omvat. Wij streven naar een ecologisch duurzaam evenwicht voor al onze activiteiten en producten.